Forsyningsområde

Kongerslev vandværk forsyner 747 forbrugere, der fordeler sig således:

Hustande i parcelhuse 650
Husstande i etageejendomme 49
Landbrugsejendomme 16
Fritidshuse 0
Gartnerier 0
Andre erhvervsvirksomheder 23
Institutioner 5
Hoteller + campingpladser o.l. 4

Ledningsnet

Du kan nu vælge oversigtskort og detaljekort.

Oversigtskortet er opdelt i numerede områder 1-16.

Klik her for at åbne et nyt vindue med oversigtskort: oversigtsplan-a

For at se detaljerede oplysninger på de numerede områder vælges detaljekort:

plan-1a
plan-2a
plan-3a
plan-4a
plan-5a
  plan-6a
plan-7a
plan-8a
plan-9a
plan-10a
  plan-11a
plan-12a
plan-13a
plan-14a
plan-15a
plan-16a