Takster

Priserne er gældende for 2018 

Anlægsbidrag:

Enfamile- by- og fritidshuse m/egen stikledning Kr.
Indskud hovedanlæg 6.200,00
Bidrag forsyningsledning 4.310,00
Bidrag stikledning 11.000,00
Anlægsbidrag ialt 21.510,00
Flere husstande m/fælles stikledning Kr.
Indskud hovedanlæg 6.200,00
Bidrag forsyningsledning 4.079,00
Bidrag stikledning 7.500,00
Anlægsbidrag ialt 17.779,00
Takster for øvrige ejendomme fastsættes af vandværksbestyrelsen iht. vandforsyningsloven

Driftsbidrag:

Kr.
Fast årlig bidrag (pr. forbruger) 650,00
Bidrag pr. m³ vand 2,95
Resursegebyr (pr. m³) 0,19
Grønne afgifter (pr. m³) 6,18
Årlig målerafgift (pr. forbruger) 65,00

Gebyrer:

Kr.
Rykkergebyr (pr. rykkerskrivelse) 100,00
Genåbningsgebyr (pr. genåbning + faktiske omkostninger) 500,00
Ny måler ved misligeholdelse (+ montering 300,00

Alle priser er excl. moms.

Godkendelse af takster

 

 

 

 

Forsynings- og stikledningsbidrag reguleres efter indeks for vandledningsarbejder