Om os

Tilsyn med Kongerslev Vandværk

Aalborg Kommune fører tilsyn med vandværk.
Hele anlægget (2 vandværker og 3 boringer) blev gennemgået i december måned 2009 og
der var ingen anledning til bemærkninger til noget.

Rapporten kan læses her.

Kongerslev vandværk består af 2 anlæg “Smeden” og “Sandene”

Sandene

Sandene er et helt nyt fuldautomatisk anlæg.
Kongerslev Vandværks hovedanlæg.Vandet pumpes op fra 2 boringer, iltes, filtreres,
lagres i en rentvandsbeholder og trykforøges,
inden det sendes ud til forbrugeren.

Smeden

Smeden henter vandet op fra én boring,
hvorefter det iltes, renses og
lagres i rentvandsbeholder.

 

Ved hjælp af en trykforøgerstation ved skolen,
øges vandtrykket til en del af forbrugerne.

For mere information om indvinding/vandbehandling, forsyningområder m.v.