Bestyrelse

Bestyrelsen og de personer, der iøvrigt arbejder på vandværket.
Her beskrives også de opgaver, de enkelte har påtaget sig.

Arne Sørensen

Bestyrelsesformand
Kongerslevvej 2
9293 Kongerslev
Mobil 40 44 32 16

arne

Lars Andersen

Bestyrelsesmedlem og
Vandværks-passer
Myrtevej 25
9293 Kongerslev
Mobil :23 72 46 76

lars

Søren Søndergaard Madsen

Bestyrelsesmedlem
Kongensgade 46
9293 Kongerslev
Tlf.: 98 33 21 50

soerens
Per Danmark

Bestyrelsesmedlem
Guldrankevej 12
9293 Kongerslev
Tlf.: 29795022

Morten Nybæk

Bestyrelsesmedlem
Gartnervænget 10
9293 Kongerslev
Tlf.: 26 25 82 50

Morten_Nybæk

Herunder beskrives de forskellige opgaver, der er forbundet med administration og drift af Kongerslev Vandværk.

Funktion Opgaver
Formand Er sammen med den øvrige bestyrelse ansvarlig for den overordnede ledelse af vandværket på interessenternes vegne. Leder og indkalder til bestyrelsesmøder. Endvidere er det formandens pligt, at sørge for at vedtagne beslutninger iværksættes, samt at påse at øvrige bestyrelsesmedlemmer og personale udfører de pålagte opgaver. Kontaktperson til myndigheder o.lign.
Næstformand Fungere som formandens stedfortræder samt som almindelig bestyrelsesmedlem. Er endvidere medlem af kontaktudvalget.
Bestyrelses- medlem Deltager i bestyrelsesarbejdet f.eks. planlægning af vandværkets drift samt vedtagelse af beslutnnger på vegne af interessentskabet. Herudover har de enkelte medlemmer påtaget sig andre opgaver
Kasseren Står for administrationen, herunder bogføringsopgaver samt udfærdigelse af regnskabsoversigter. Endvidere arbejder kasseren med administration af opkrævninge samt forbruger- og måleroplysninger. Sørger desuden for at betale regninger mm.
Vandværks- passer Står for løsning af de mange daglige opgaver på vandværket og er således ansvarlige for den daglige drift. Arbejder i tæt dialog med bestyrelsens medlemmer.