Budget

Driftsbudget for 2015

Nettoomsætning Budget 2018 Regnskab
2017
Vandindtægter 255.000 253.912
Faste afgifter 488.000 406.952
Målerafgifter 43.800 43.626
Indtægter i alt 786.800 704.490
   
Produktionsomkostninger Budget 2015 Regnskab
2014
Nye vandure/målerbrønde 200.00 495.387
Elforbrug 45.00 42.224
Vedligeholdelse 100.000 91.380
Forbrugsafgifter 1.000 656
Vandanalyser 27.000 31.622
Udgifter ialt 373.000 661.269
Administrationsomkostninger:
Teknisk bistand/juridisk assistance 45.000 45.678
Forsikringer 8.000 7.403
Lønninger, kørselsgodtgørelse 105.000 105.071
Kontorhold 81.500 89.297
Kurser 3.000 2.160
Møder/generalforsamling 12.000 9.275
Småanskaffelser, forbrugsafgifter 5.000 4.295
Regnskabsassistance 27.000 31.895
Administrationsudgifter ialt 286.500 295.074
Afskrivninger:
Afskrivninger 132.300 132.323
Renter:
Renteindtægter, netto 5.000 4.955
Budgetteret over/underskud 2015 0 -379.221