Planer

DSC01478

 

 

 

 

 

 

Begge vandværker i Kongerslev er nu moderniseret til nye fuldautomatiske anlæg, samt pumpestationen ved skolen er også  færdig.

Bestyrelsen ønsker at vise forbrugerne, at Kongerslev vandværk leverer godt vand, men også at vi skal passe på det, for at kunne have vand af lige så fin kvalitet i fremtiden.

Bestyrelsen ønsker endvidere at være helt åben omkring informationerne til forbrugerne og som følge deraf, er følgende tiltag iværksat:

  •  Etablering af denne hjemmeside.
  • En årlig folder med bl.a information om drikkevandets kvalitet.

Handlingsplan

Kongerslev Vandværk har besluttet en forebyggende indsats, der omfatter alle der bor ovenpå drikkevandet.

  1. Kortlægning og forsvarlig lukning af gamle brønde
  2. Forebyggelse i forhold til forbrugere
  3. Skabe en god kontakt og samarbejde med de omkringliggende landmænd

Kongerslev Vandværks projekt om “Vandværker med mennesker i centrum” passer godt ind i den kommende Indsatsplan.

Indsatsplanen

Indvindingsoplandet og undergrunden kortlægges. Se jordbundskort og læs mere herunder.

Samarbejde

Kongerslev Vandværk samarbejder med andre vandværker, således at indhøstede erfaringer og viden deles blandt medlemmerne i kontaktudvalget.