Regnskab

Resultatopgørelse for 2017

 Nettoomsætning 2017 2016
 Fast afgift 406.952 407.160
Måler afgift 43.626 43.748
Vand forbrug 253.912 230.964
Salg af vandmålere mv 0 0
 Flyttegebyrer 0 0
Nettoomsætning i alt 704.490  681.873
 
Produktionsomkostninger 2017 2016
     
Vedligeholdelse 690 14.932
Vedligeholdelse Sandene/Kongensgade 90.690 63.049
Vedligeholdelse ledningsnet mv 0 3.612
Elforbrug 42.224 45.490
Udskiftning brønde 478.943 424.425
 Udskiftning vandure 16.444 1.712
Vandanalyser, boringskontrol 15.985 30.784
 Forbrugsafgifter 656 570
 Målerkontrol 15.636 0
Omkostninger ialt 661.269 584.573
 
Andre eksterne omkostninger 2017  2016 
     
 Salgsomkostninger
Gaver og blomster 2.319 600
Annoncer 1.079 1.995
 Salgsomkostninger ialt 3.398 2.595
Administrationsomkostninger
 
 Kontorartikler/tryksager 1.054 870
EDB-udgifter 3.411 2.239
Småanskaffelser 4.295 7.500
Telefon 13.092 12.570
 Porto og gebyrer  4.249 2.373
Revisorhonorar 31.895 25.140
PBS udgifter 9.891 13.115
Sagkyndig bistand 14.921 0
Teknisk bistand 45.678 41.216
Kontigenter m/moms 7.495 3.610
Abonnemt/Licensafgift 31.785 36.710
Administrationsomkostninger i alt 167.768 145.344
     
Andre eksterne omkostninger i alt 171.166 147.940
     
Personaleomkostninger 2017 2016
     
Gager 102.000 102.000
Befordringsgodtgørelse 3.071 1.525
Lønninger ialt 105.071 103.525
Andre omkostninger til social sikring
 
Ansvarsforsikring 7.403 7.351
Kursusudgifter, bøger og lignende 2.160 950
Generalforsamling, møder 9.275 10.963
Andre omkostninger til social sikring i alt 18.838 19.264
Personaleomkostninger i alt 123.910 122.789
     
Af- og nedskrivninger af anlægsaktiver
2017
2016
     
Boringer og bygninger 52.473 52.473
Installationer vedr. admin. 1.449 1.449
Produktionsanlæg og Maskiner 78.401 78.401
Af- og nedskrivninger afanlægsaktiver 132.323 132.323
Andre finansielle indtægter 2017 2016
     
Renter, pengeintitutter og aktiver 455 1.022
Rykkergebyrer 4.500 5.000
Andre finansielle indtægter ialt 4,955 6.022
Bygninger, boringer 2017 2016
Kostpris primo 2.098.908 2.098.908
Tilgang i årets løb 0 0
Af-/nedskrivninger, primo -872.768 -820.295
Årets af-/nedskrivninger -52.473 -52-473
 Bygninger, boringer ialt  1.173.668  1.226.140
Driftmidler
 
 Kostpris primo 7.244  12.131
 Tilgang i årets løb 0 0
 Afgang i årets løb 0 0
 Af-/nedskrivninger, primo -4.346  -2.898
 Af-/nedskrivninger,afhændede installlationer 0 0
 Årets af-/nedskrivninger  -1.449 -1.449
 Driftmidler ialt 1.449 2.898
 Driftmidler Bygninger, boringer i alt  1.175.117 1.229.038
Ledningsnet mv. 2017 2016
Kostpris primo. 1.960.008 2.516.338
Afgang i årets løb 0 -556.330
Af-/nedskrivninger, primo -1.155.667 -1.633.596
Af-/nedskrivninger,afhændede ledningsnet 0 556.330
Årets af-/nedskrivninger -78.401 -78.401
 Ledningsnet mv. i alt  725.939  804.341
     
Likvide beholdninger 2017 2016
     
Spar Nord A/S 1.077.169 1.138.682
 Likvide beholdninger i alt 1.077.169 1.138.682
Leverandører af varer og tjenesteydelser  2017 2016
 Leverandører af varer 99.976 69.809
 Skyldig pungtafgift 266.894 259.575
 Skyldig til forbrugere 5.387 3.286
 Leverandører af varer og tjenesteydelser ialt 372.257  332.671 
 Skyldig moms og afgifter 2017  2016
Udgående moms 323.987 293.283
Indgående moms -226.095 -197.540
Elafgift -59.172 -45.118
Afregnet moms -32.903 -76.696
Skyldig moms og afgifter i alt 71.624 -26.071
     
 Skyldigt vedrørende 2015  2014
     
 Skyldig A-skat 7.898
 Skyldigt vedrørende i alt   7.898

Kongerslev d. 16 Marts 2015.

3 H revision. Hans Henrik Hansen

Kurt Jensen, Revisor

Henrik Nybæk, Revisor