Kongerslev Vandværk
Vi har godt vand - pas på det!
Name: Smedenvandvaerk-1024x766.jpg.
Name: Arne-1024x768.jpg.
Name: Sandene.jpg.
Bestyrelse
Bestyrelsen og de personer, der iøvrigt arbejder på vandværket.Her beskrives også de opgaver, de enkelte har påtaget sig.
Name: arne.jpg.

Bestyrelsesformand


Arne Sørensen
Kongerslevvej 29293 KongerslevMobil 40 44 32 16
Name: lars.jpg.

Bestyrelsesmedlem / vandværkspasser


Lars Andersen
Myrtevej 259293 KongerslevMobil :23 72 46 76
Name: soerens.jpg.

BestyrelsesmedlemSøren Søndergaard Madsen
Kongensgade 469293 KongerslevTlf.: 98 33 21 50
Name: Morten_Nybæk.jpg.

Bestyrelsesmedlem

Morten Nybæk
Gartnervænget 109293 KongerslevTlf.: 26 25 82 50

Bestyrelsesmedlem


Per Danmark
Guldrankevej 129293 KongerslevTlf.: 29 79 50 22


Herunder beskrives de forskellige opgaver, der er forbundet med administration og drift af Kongerslev Vandværk.

Formand
Er sammen med den øvrige bestyrelse ansvarlig for den overordnede ledelse af vandværket på interessenternes vegne. Leder og indkalder til bestyrelsesmøder. Endvidere er det formandens pligt, at sørge for at vedtagne beslutninger iværksættes, samt at påse at øvrige bestyrelsesmedlemmer og personale udfører de pålagte opgaver. Kontaktperson til myndigheder o.lign.

Næstformand
Fungere som formandens stedfortræder samt som almindelig bestyrelsesmedlem. Er endvidere medlem af kontaktudvalget.

Bestyrelses-medlem
Deltager i bestyrelsesarbejdet f.eks. planlægning af vandværkets drift samt vedtagelse af beslutnnger på vegne af interessentskabet. Herudover har de enkelte medlemmer påtaget sig andre opgaver

Kasseren
Står for administrationen, herunder bogføringsopgaver samt udfærdigelse af regnskabsoversigter. Endvidere arbejder kasseren med administration af opkrævninge samt forbruger- og måleroplysninger. Sørger desuden for at betale regninger mm.

Vandværks-passer
Står for løsning af de mange daglige opgaver på vandværket og er således ansvarlige for den daglige drift. Arbejder i tæt dialog med bestyrelsens medlemmer.

Viden om vand
Her finder du almen info om vand i Danmark:

Kontakt os

Kongerslev Vandværk
Kongerslevvej 2, 9293 Kongerslev
bestyrelsen@kongerslevvand.dk
Tlf. 23 72 46 76
Created by Dvn.dk - Powered by Svift.net