Kongerslev Vandværk
Vi har godt vand - pas på det!
Name: 2020-04-22 14.17.15.jpg.
Name: Smedenvandvaerk-1024x766.jpg.
Name: 2020-04-22 14.17.34.jpg.
Name: 2020-04-22 14.32.56.jpg.
Vandværket

Tilsyn med Kongerslev Vandværk
Aalborg Kommune fører tilsyn med vandværk.Hele anlægget (2 vandværker og 3 boringer) blev gennemgået i december måned 2009 ogder var ingen anledning til bemærkninger til noget.


Kongerslev vandværk består af 2 anlæg “Smeden” og “Sandene”

Sandene

Name: DSC01478-1024x683.jpg.
Sandene er et helt nyt fuldautomatisk anlæg.Kongerslev Vandværks hovedanlæg.
Vandet pumpes op fra 2 boringer, iltes, filtreres, lagres i en rentvandsbeholder og trykforøges, inden det sendes ud til forbrugeren.

Smeden

Smeden henter vandet op fra én boring, hvorefter det iltes, renses og lagres i rentvandsbeholder.
Name: Smedenvandvaerk-1024x766.jpg.
Name: Arne-1024x768.jpg.
Ved hjælp af en trykforøgerstation ved skolen, øges vandtrykket til en del af forbrugerne.For mere information om indvindingsopland, vandbehandling, forsyningområder m.v.


Find vej til vandværket:
Viden om vand
Her finder du almen info om vand i Danmark:

Kontakt os

Kongerslev Vandværk
Myrtevej 25 , 9293 Kongerslev
bestyrelsen@kongerslevvand.dk
Tlf. 23 72 46 76
Created by Dvn.dk - Powered by Svift.net