Kongerslev Vandværk
Vi har godt vand - pas på det!
Name: Smedenvandvaerk-1024x766.jpg.
Name: Arne-1024x768.jpg.
Name: Sandene.jpg.
Vandværket

Tilsyn med Kongerslev Vandværk
Aalborg Kommune fører tilsyn med vandværk.Hele anlægget (2 vandværker og 3 boringer) blev gennemgået i december måned 2009 ogder var ingen anledning til bemærkninger til noget.


Kongerslev vandværk består af 2 anlæg “Smeden” og “Sandene”

Sandene

Name: DSC01478-1024x683.jpg.
Sandene er et helt nyt fuldautomatisk anlæg.Kongerslev Vandværks hovedanlæg.
Vandet pumpes op fra 2 boringer, iltes, filtreres, lagres i en rentvandsbeholder og trykforøges, inden det sendes ud til forbrugeren.

Smeden

Smeden henter vandet op fra én boring, hvorefter det iltes, renses og lagres i rentvandsbeholder.
Name: Smedenvandvaerk-1024x766.jpg.
Name: Arne-1024x768.jpg.
Ved hjælp af en trykforøgerstation ved skolen, øges vandtrykket til en del af forbrugerne.For mere information om indvindingsopland, vandbehandling, forsyningområder m.v.
Viden om vand
Her finder du almen info om vand i Danmark:

Kontakt os

Kongerslev Vandværk
Kongerslevvej 2, 9293 Kongerslev
bestyrelsen@kongerslevvand.dk
Tlf. 23 72 46 76
Created by Dvn.dk - Powered by Svift.net