Kongerslev Vandværk
Vi har godt vand - pas på det!
Name: 2020-04-22 14.17.15.jpg.
Name: Smedenvandvaerk-1024x766.jpg.
Name: 2020-04-22 14.17.34.jpg.
Name: 2020-04-22 14.32.56.jpg.
Jordbundskort


Forureningstrusler

* er alle de menneskeskabte trusler mod vandværkets vand. Eksempelvis benzin, olie, sprøjtemidler og andre miljøfremmede stoffer.

Kortet nedenunder viser den foreløblige kortlægning af kendte og mulige forureningskilder indenfor vandværkets indvindingsopland.

Vandværket arbejder med egen handlingsplan og vil arbejde for at der gennemføres den nødvendige kortlægning.

Derfor er der vigtigt for handlingsplanens videre forløb, at vide hvor vandet dannes – hvor godt er det beskyttet, og om der findes forureningstrusler.

Når indvindingsoplandet er bedre kendt, skal der gøres noget konkret forbyggende, hvor der findes aktuelle forureningstrusler.

Name: Punktkilder.jpg.
Name: signaturpunktkilder.jpg.

Potentialeforhold

Kortet benyttes til at bestemme vandværkets indvindingsopland.

Kortet viser grundvandstandens højdeforhold og grundvandsskel.

Kortet forbedres løbende gennem vandværkets handlingsplan samt ud fra kortlægning og indsatsplan.

Name: Potentiale_lille.jpg.
Name: signaturpotentiale.jpg.

Jordklassifikation

Kortet viser de øverste jordlags beskaffenhed, som kan have en vis betydning i forhold til grundvandets dannelse og beskaffenhed.
Name: jordklassificering_lille.jpg.
Name: signaturjordklas.jpg.

Arealanvendelse

Kortet giver en oversigt over, hvad arealerne benyttes til, hvilket giver en første vurdering af det nydannede grundvands kvalitet. Eksempelvis er skovarealer normalt en god arealanvendelse i forhold til grundvandet – dog kan der være risiko for forurening fra juletræskultur, som sprøjtes.

Byområder udgør en forureningsrisiko, og det samme gør arealer med erhvervsformål. Her får kortlægning af den naturlige beskyttelse en stor betydning for vurdering af den fremtidige grundvandskvalitet.

Vandværket vil samarbejde med og informere forbrugerne, så byområdet vil udgøre en lav risiko.

Name: arealklassifikation.jpg.
Name: signaturareal.jpg.

Dybden til kalkoverfladen

Kortet viser kalkoverfladens højdeforhold kortlagt ud fra kendskabet til jordlagene i boringer.

Kortet giver oplysninger om bl.a. en dal af dybereliggende kalk op gennem Kongerslev by, hvilket kan have betydning for vurdering af grundvandets risiko for forurening og dermed indsatsen overfor forureningstrusler.

Name: Kalkoverflade.jpg.
Name: signaturkalk.jpg.

Begrænset funktionalitet


Dette element kræver accept af cookiesFind vej til vandværket:

Begrænset funktionalitet


Dette element kræver accept af cookies

Viden om vand
Her finder du almen info om vand i Danmark:

Kontakt os

Kongerslev Vandværk
Myrtevej 25 , 9293 Kongerslev
bestyrelsen@kongerslevvand.dk
Tlf. 23 72 46 76
Created by Dvn.dk - Powered by Svift.net