Kongerslev Vandværk
Vi har godt vand - pas på det!
Name: 2020-04-22 14.17.15.jpg.
Name: Smedenvandvaerk-1024x766.jpg.
Name: 2020-04-22 14.17.34.jpg.
Name: 2020-04-22 14.32.56.jpg.
Indvindingsopland

Name: forsyning.JPG.
Den årlige indvinding er ca. 90.000 m³.

Vandværkets indvindingsområder ligger, i følge vandforsyningsplanen 2013-2024, tæt omkring boringerne. (På kortet ses de foreløblige indvindingsområder som blå skraverede områder.)

Indvindingsoplandet er det område, hvor vandværket får sit råvand fra. Kongerslev Vandværk indvinder fra 2 kildepladser, som begge har boringer dybt ned i skrivekridt i den dal, som ses i terrænet.

Kildeplads “Smeden” ligger på østsiden af dalen, og “Sandene” ligger på den vestlige side af dalen.
Indvindingsoplandet vil, i de kommende år, blive kortlagt mere nøjagtigt.

GrundvandetGrundvandet har en meget fin kvalitet. Vandværkets boringer står i skrivekridt og er godt beskyttet af tykke lerlag.

Kvaliteten af grundvandet hænger meget sammen med de jordlag, som vandet passerer igennem og de stoffer, som herved optages i vandet. Det gælder både de naturlige forekommende stoffer i jordlagene og dem, som findes på grund af menneskers aktivitet f.eks. landbrug (især nitrat), industri og parcelhushaver m.m.

Begrænset funktionalitet


Dette element kræver accept af cookiesFind vej til vandværket:

Begrænset funktionalitet


Dette element kræver accept af cookies

Viden om vand
Her finder du almen info om vand i Danmark:

Kontakt os

Kongerslev Vandværk
Myrtevej 25 , 9293 Kongerslev
bestyrelsen@kongerslevvand.dk
Tlf. 23 72 46 76
Created by Dvn.dk - Powered by Svift.net